« Bakåt

Arbetsledarutbildning I


Kursbeskrivning

Arbetsledarutbildning I

Arbetsledarutbildningen vänder sig till dig som är arbetsledare eller platschef som vill få mer grunder att stå på när det gäller den administrativa delen samt hur man planerar och styr bygg och anläggningsprojekt. Kursen vänder sig även till dig som i dag är yrkesarbetare men är på väg in i rollen som arbetsledare eller redan är arbetsledare/ platschef men som vill utvecklas i rollen.

Arbetsledarutbildningen går grundläggande igenom alla delar av ett projekt från start till mål under sex kursdagar med en kursdag per vecka. Kursen inleds med att du lär dig läsa kontraktshandlingar med fokus på standardkontrakten (AB04/ ABT 06). Du lär dig olika planeringsmetoder, tar fram en kalkyl och upprättar en tidplan. Senare under kursen går vi igenom hur du kan arbeta med avstämningar och prognoser, göra bra inköp, hanterar ÄTA, styra UE och produktionen t.ex. med hjälp av arbetsberedning och olika möten till att slutligen avsluta projektet där du lär dig allt om praktiska rutiner, kundnöjdhet och hur du återför den erfarenhet du lärt dig från projektet internt i din organisation.

Kursen omfattar även personlig effektivitet, ledarskap och kommunikation. Du kommer att utveckla ditt ledarskap under kursen genom att lära dig arbeta med målstyrning och gruppers utveckling samt hur du motiverar din personal. Du kommer få träna på kommunikation och presentationsteknik samt lära dig att hantera svåra samtal. Kursen tar upp metoder för mötesteknik där du lär dig hålla effektiva möten.

Vi varvar teori med praktiska övningar under utbildningen. Du kommer få träna på de olika momenten i kursen genom olika gruppövningar anpassade till bygg- och anläggningsbranschen. Det finns olika branschspecifika övningar som du kan få välja bland till flera av övningarna. Byggakademin använder sig av en kursapplikation med digital kursdokumentation som medger blended learning. Det innebär att du alltid har materialet tillgängligt och att du kan jobba med interaktiva övningar både före och under utbildningen.

När du avslutat vår Arbetsledarutbildning kommer du att ha kunskaper och verktyg för att på ett bra sätt kunna axla rollen som arbetsledare/platschef i ett bygg- och anläggningsprojekt. Du kommer behärska alla delarna av ett byggprojekt från start till mål och du kommer bli en bättre ledare med ökad förståelse för kommunikation och gruppdynamik. Efter avslutad kurs får du ett intyg på genomförd utbildning.

”Mycket bra kurs och pedagogisk kursledare. Det bästa var att hitta nya mer effektiva arbetssätt”, Stefan Persson, arbetsledare, Erlandsson Bygg AB

Efter avslutad kurs ska du ha;

    Verktyg för att skapa goda administrativa rutiner
    Rutiner för att arbeta strukturerat med målstyrning och att lägga upp jobben så att ekonomi och tidplaner hålls
    Verktyg för att lägga upp och styra möten effektivt som tex UE möten och arbetsberedningar
    Verktyg för ekonomisk uppföljning, ÄTA hantering och planering av inköp
    Kunskap om hur avtal / kontrakt tolkas så att du säkert vet vad kunden har köpt och kan bedöma risker

Innehåll Arbetsledarutbildning I

  • Byggprocessen, roller, ansvar, lagar och krav
  • Kontraktshandlingar med fokus på standardkontrakten (AB04/ ABT 06)
  • Olika planeringsmetoder. Vikten av startmöte och planering samt hur man praktiskt tar fram en kalkyl och gör en tidplan
  • De ekonomiska begreppen och hur man arbetar med avstämningar och prognoser. Här lär du dig inköpsarbete, ÄTA-hantering och att styra UE samt att styra produktionen genom arbetsberedningar, rullande planering och veckomöten
  • Kommunikations- och mötesteknik. Tips på effektivare möten och att hålla presentationen
  • Ledarskap. Hur motiverar du din personal och ger dem positiv och negativ feedback. Hur arbetar du med målstyrning? Hur grupper utvecklas och hur ledarskapet anpassas efter gruppers mognad. Att genomföra jobbiga samtal
  • Att avsluta projekt. Praktiska rutiner, kundnöjdhet och intern erfarenhetsåterföring
  • Personlig planering. Att styra sin egen tid genom att pressa tidstjuvar och delegera, ha ordning och reda och organisera sitt arbete

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till produktionsledande personal såsom arbetsledare, platschefer och entreprenöringenjörer/projektingenjörer men också yrkesarbetare som ska in i rollen som arbetsledare.

Förkunskaper

Utbildningen omfattar sex kursdagar med en kursdag per vecka.

Kursen omfattar sex dagar. I priset ingår AB 04, digital kursdokumentation samt att alla övningar skrivs ut och delas ut på plats. Väljer du att genomföra kursen i ett fysiskt klassrum bjuder vi på lunch och fika.

Efter kursen

Detta intyg är ett bevis på att vederbörande under sex dagar, på ett engagerat sätt, genomfört ovanstående utbildning och uppvisat godkänt resultat på tentamina. Utbildningen har kortfattat behandlat riskbedömning av kontraktshandlingar, produktionsplanering, produktionsstyrning och ekonomi samt ledarskap. Mer detaljerat innehåll för utbildningens återfinns på intygets baksida.

 


 

 

 

 

Citat

Utbildningen har omfattats av
1. Genomgång av byggprocessen, roller och ansvar.

2. Genomgång av kontraktshandlingar med ett fokus på standardkontrakt (AB04/ ABT 06) och dess innebörd. Vi tittade även på BBR samt Hus och Anläggnings AMA. Passet avslutades med en riskanalys av det övningsprojekt som kursen har utgått ifrån.

3. Produktionsplanering. Genomgång av olika planeringsmetoder (nätplanering, tidsanalys, line of balance) och dess olika för- och nackdelar. Vikten av startmöte och planering. Passet avslutade med att ta fram en strukturplan, kalkyl och produktionstidsplan för övningsprojektet.

4. Produktionsstyrning. Genomgång av ekonomiska begrepp och hur man praktiskt arbetar med avstämningar och prognoser. Inköpshantering - från behovsanalys till uppföljning - och sist men inte minst; hur ska man sen styra UE!? ÄTA-hantering, praktiska tips och vad säger standardkontrakten!? Att styra genom arbetsberedningar, samordningsmöten och veckomöten.

5. Kommunikations- och mötesteknik. Tips på hur man bli tydligare i sin kommunikation och hur man styr upp möten. Passet avslutades med att kursdeltagaren fick hålla en presentation som spelades in och analyserades.

6. Ledarskap. Genomgång av hur man kan motivera personal och ge positiv och negativ feed back. Hur grupper utvecklas och hur ledarskapet förändras beroende på gruppers mognad. Analys av hur man själv är under stress och icke stress och vad som är bra att tänka på i mötet med andra människor. Passet avslutades med att kursdeltagaren fick hålla ett jobbigt samtal med en fiktiv anställd.

7. Att avsluta projekt. Praktiska råd på rutiner, hur man tar hand om kunden genom avslutningsmöten och enkäter samt intern erfarenhetsåterföring.

8. Att styra sin egen tid genom att pressa tidstjuvar och delegera, ha ordning och reda och organisera sitt arbete.

Tid

6 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

- Deltagaravgift 20 900 SEK exkl. moms