5

“Anders ledarskapskurs kommer jag med all säkerhet ha stor nytta av.”