5

”Kursdeltagarna tackar Anders Kinding med blommor för en mycket bra utbildning”.