5

“Tydlig struktur och röd tråd genom kursen. Superkompetent och engagerad föreläsare med hur mycket erfarenhet som helst att ösa ur. Jag har jobbat i ca 10 år med det här och hört alla koncept och ändå var det så intressant, givande och insiktsfullt.”