5

“Elin upplevdes oerhört kompetent. Bra variation mellan information och gruppövningar. Bra tempo! Kunde hantera frågor som dök upp och hade spännande information om faktiska projekt. Bra att Elin hade stor erfarenhet från stora projekt.”