5

“Kursen gav en bra genomgång av hur anbudsprocessen ser ut, vilka fallgropar som finns och hur man bör tänka. Bra mix av praktiska övningar, teori -inte minst  juridik. Ett högt tempo men med nedslag i intressanta praktikfall. Jag kan varmt rekommendera kursen.”