5

“Kursen gav en bra genomgång av hur anbudsprocessen ser ut, vilka fallgropar som finns och hur man bör tänka. Bra mix av praktiska övningar, teori, inte minst  juridik. Ett högt tempo men med nedslag i intressanta praktikfall. Jag kan varmt rekommendera kursen.”