5

”Helhetsbilden har blivit bättre”. “Jag kan rekommendera kursen. Bra upplägg. Pedagogiskt”.