5

“Energi, delaktighet, hög närvaro i grupp och föreläsare.”