Kontrollansvarig enligt PBL | en kurs på Byggakademin.com

Kontrollansvarig enligt PBL

– ger dig rätt kunskaper för att bli certifierad

« Tillbaka

Kommande kurstillfällen

27-29 november, 08:30 - 16:00
Stockholm
18 platser kvar

Kontrollansvarig enligt PBL

Byggherren ansvarar för att utse en eller flera kontrollansvariga för alla bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga byggprojekt. Enligt plan- och bygglagen ska den kontrollansvarige vara certifierad. För att bli certifierad krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften. Kursen vänder sig till dig som ska agera som Kontrollansvarig behörighetsklass N eller K enligt PBL.

 

Innehåll Kontrollansvarig enligt PBL

  • Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF) samt de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa författningar
  • Boverkets byggregler (BBR)
  • Lagen om färdigställandeskydd, Miljöbalken, Avfallsförordningen
  • Lagen om skyddsrum och  Förordningen om skyddsrum
  • Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor
  • Kulturmiljölagen
  • Entreprenadjuridik och konsumenttjänstlagen med fokus på AB04, ABT06, ABS18
  • Att arbeta som Kontrollansvarig inkl att upprätta en Kontrollplan
  • Kännedom om kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2008 samt SS-EN ISO 14001:2004
  • Tentamen

Målgrupp

Du som ska agera som Kontrollansvarig enligt PBL.

Omfattning

Kursen omfattar tre dagar och avslutas med tentamen. I priset ingår digital kursdokumentation samt ett ordinarie tentamenstillfälle. Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika och lunch.

Tag med boken Lagtextens Byggregler eller motsvarande då dessa inte ingår i kursavgiften. Lagtextens Byggregler kan beställas hos av Byggakademin i samband med anmälan. Observera att Certifieringsorganet inte godtar digital kursdokumentation. Eventuell omtentamen skrivs hos valfritt certifieringsorgan till självkostnadspris.

Kontrollansvarig enligt PBL - Uppföljning

För dig som är kontrollansvarig N eller K och som behöver förnya ditt certifikat erbjuder vi även kursen Kontrollansvarig enligt PBL - Uppföljning.

Erbjudande

Boka 4 betala för 3
 
Erbjudandet gäller max 8 deltagare på alla kurser utom Arbetsledarutbildningen. Erbjudandet går inte att kombinera med andra rabatter. Ring oss så hjälper vi dig boka med rabatt!

Kommande kurstillfällen

27-29 november, 08:30 - 16:00
Stockholm
18 platser kvar

Pris

16 500 SEK exkl. moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!