Försäljningskurs för alla i byggsektorn - Byggakademin - utbildningar & kurser för byggbranschen

Försäljningskurs för alla i byggsektorn

– framgångsrik merförsäljning handlar om relationer

« Tillbaka

Kommande kurstillfällen

Inga tillgängliga kursdatum just nu. Ring oss på 010-2281555 eller mejla info@byggakademin.com om du önskar gå kursen.

Försäljningskurs för alla i byggsektorn

Inom byggbranschen är basen i framgångsrik tjänsteförsäljning relationer. Förtroendet är viktigt eftersom en tjänst är en dynamisk produkt som uppstår i leveranssituationen mellan kund och leverantör och vars kvalité uppstår därefter. Kontakter, relationer och rekommendationer är alltså viktigast. I takt med att många företags försäljningsstrategier digitaliseras har kunddialogen flyttats online, avpersonifierats och automatiserats. Den mänskliga kontakten i försäljningsarbetet har minskat och fått till följd att kvalitén i den dagliga dialogen till kunder försämrats. I alla kontakter med kunden finns möjlighet till försäljning framförallt då närmare 90% av alla dagliga kontakter mellan byggföretag och beställare sker mellan personer som inte titulerar sig säljare. Era medarbetare arbetar kanske som konsulter, linjechefer, platschefer, arbetsledare, kalkylatorer, specialister eller ledande montörer och i ett byggföretags resultat grundas bredden av medarbetarnas vilja av att bygga relationer och av deras service/säljkompetens. Det ni och er organisation inte gör mot marknaden. Det kommer andra att göra. Byggakademin har en lösning - en utbildning som stärker medarbetarna och ökar ert företags konkurrenskraft genom proaktivt relationsbyggande.

"Kommer ha mycket nytta av kursen", Jens Sjöberg, Xervon

 

Kursen tar upp utmaningarna

 • Svårigheter med balansgången mellan att ha många kunder men för lite engagemang i varje relation och en situation med väldigt goda relationer men för få betalande kunder
 • Öka förståelsen om hur traditionell försäljning inom byggbranschen går till
 • Det finns ingen uttalad plan eller strategi över hur man som icke säljare kan bygga relationer och nätverka sig till fler och bättre affärer
 • Det tar ibland lång tid innan kunderna bestämmer sig på grund av otydlig kommunicerad kundnytta avseende de tjänster man säljer
 • Svårigheter med att belysa och presentera företagets tjänster från ett kundperspektiv – inte ur ett konkurrensperspektiv
 • Hur du genom din nyfikenhet och kunskap får kunder att bli mer intresserade av vad ni kan hjälpa till med – nu direkt och över tid

Därför ska du gå kursen

 • Du lär dig att coacha kunden vid försäljning av byggrelaterade tjänster
 • Du lär dig att leda kundmöten strukturerat
 • Du kommer att kunna presentera dina tjänster så de blir intressanta
 • Du lär dig att ställa behovsskapande frågor
 • Du kommer att kunna hantera invändningar på ett mer professionellt sätt
 • Du kommer att kunna svara på frågan: varför ska kunden välja oss?

Innehåll Försäljning för alla i byggsektorn

 • Framgångsfaktorer inom tjänsteförsäljning. Hur kan vi skapa bättre kundrelationer samt engagemang och ett positivt resultat
 • Social selling – bygg ett personligt och professionellt nätverk
 • Vad säljer ni och hur kommunicerar ni vad ni kan hjälpa till med
 • Kundvårdens ABC och merförsäljning - vad vill du att ditt företag ska vara känt för, din kund är din bästa recensent samt strategier för att tackla era vanligaste utmaningar
 • Bli en intresserad köpare – hur gör andra som fått ditt förtroende
 • Motivation kräver motiv - 9 saker som leder till att du når det resultatet du vill ha, attityd eller aktivitet samt skillnaden som faktiskt gör skillnad
 • Din förmåga att inspirera och proaktivt underhålla relationen till kund
 • Time Management - att veta men inte göra, lär dig att prioritera – vad är viktigast, konsekvent ger konsekvens samt varför ordet ”varför” betyder så mycket
 • Utbildningen bygger på såväl teori som många praktiska övningar

Målgrupp

Alla som kommunicerar med kunder tex linjechef, kalkylator eller specialist, platschef, arbetsledare, ledande montör etc.

Omfattning

Kursen omfattar en dag. I priset ingår digital kursdokumentation samt att vissa övningar skrivs ut och delas ut på plats. Väljer du att genomföra kursen i ett fysiskt klassrum bjuder vi på lunch och fika.


Kommande kurstillfällen

Inga tillgängliga kursdatum just nu. Ring oss på 010-2281555 eller mejla info@byggakademin.com om du önskar gå kursen.

 

Pris

5 700 SEK exkl moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!