Elsäkerhet för instruerad – ESA 14 allmän utbildning - Byggakademin - utbildningar & kurser för byggbranschen

Elsäkerhet för instruerad - ESA 14 allmän utbildning

« Tillbaka

Kommande kurstillfällen

19 februari 2019, 08:30 - 16:00
Stockholm
20 platser kvar

Elsäkerhet för instruerad - ESA 14 allmän utbildning

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund 14 och ESA Arbete 14 omfattar alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar t ex elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer m.m.

I ESA 14 anges ett antal olika roller och deras uppgifter och ansvar. Elsäkerhet för instruerad - ESA 14 allmän utbildning ger tillträde till elanläggningar, vilket ofta är krav av anläggningsägaren. Kursens mål är att ge goda kunskaper i tillträdesregler, arbetets organisation, bevisväxling och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare /Elsäkerhetsledare för elanläggningen respektive arbetet. Kursen avslutas med ett slutprov där deltagare efter godkänt resultat erhåller ett personligt certifikat.

Föreläsare på våra elsäkerhetskurser har godkänd utbildning som handledare av Energiföretagen Sverige.

Innehåll

  • Elfara
  • Olycksfall
  • Kommunikation
  • Arbetsmetoder
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift
  • ELSÄK-FS 2006;1
  • Riskhantering
  • Icke elektriskt arbete
  • Skriftligt slutprov

Målgrupp

Målgrupp är främst icke el-fackkunnig personal som behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i en elanläggning.

Omfattning

Kursen omfattar en dag och avslutas med ett slutprov.

 

Erbjudande

Anmäl 4 eller fler till ett kurstillfälle och få 5 procent rabatt. 

 

Ring oss så hjälper vi dig att boka med rabatt.

 

Kommande kurstillfällen

19 februari 2019, 08:30 - 16:00
Stockholm
20 platser kvar

 

Pris

5 100 SEK exkl. moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!