ESA 14 Tillträde - Byggakademin - utbildningar & kurser för byggbranschen

ESA 14 Tillträde

« Tillbaka

Kommande kurstillfällen

19 februari 2019, 08:30 - 16:00
Stockholm
20 platser kvar

ESA Tillträde

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund 14 och ESA Arbete 14 omfattar alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar t ex elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer m.m.

I ESA 14 anges ett antal olika roller och deras uppgifter och ansvar. ESA-14 Tillträde är en utbildning som ger tillträde till elanläggningar, vilket ofta är krav av anläggningsägaren. Kursens mål är att ge goda kunskaper i tillträdesregler, arbetets organisation, bevisväxling och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare /Elsäkerhetsledare för elanläggningen respektive arbetet. Kursen avslutas med ett slutprov där deltagare efter godkänt resultat erhåller ett personligt certifikat.

Föreläsare på våra ESA 14 kurser har godkänd utbildning som handledare av Energiföretagen Sverige.

Innehåll

  • Elfara
  • Olycksfall
  • Kommunikation
  • Arbetsmetoder
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift
  • ELSÄK-FS 2006;1
  • Riskhantering
  • Icke elektriskt arbete
  • Skriftligt slutprov

Målgrupp

Målgrupp är främst icke el-fackkunnig personal som behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i en elanläggning.

Omfattning

Kursen omfattar en dag och avslutas med ett slutprov.

Kommande kurstillfällen

19 februari 2019, 08:30 - 16:00
Stockholm
20 platser kvar

 

Pris

5 100 SEK exkl. moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!