Bättre arbetsmiljö - BAM för bygg- och anläggningsbranschen

Bättre arbetsmiljö - BAM för bygg- och anläggningsbranschen

« Tillbaka

Kommande kurstillfällen

19-20 februari 2019, 08:30 - 16:00
Stockholm
15 platser kvar
19-20 mars 2019, 08:30 - 16:00
Örebro
20 platser kvar
09-10 april 2019, 08:30 - 16:00
Malmö
20 platser kvar
07-08 maj 2019, 08:30 - 16:00
Göteborg
19 platser kvar

Bättre arbetsmiljö - BAM för bygg- och anläggningsbranschen

Byggakademins BAM utbildningen går igenom lagar och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet och är anpassad för bygg- och anläggningsbranschen. Kursen tar upp fördelarna och effekterna av en god arbetsmiljö.

Vi utgår från exempel tagna från verkligheten och lägger extra fokus på två viktiga frågeställningar för oss verksamma i byggbranschen nämligen belastningsergonomi och säkerhetskultur. Belastningsergonomi är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Vi går igenom de vanligaste orsakerna och hur man kan arbeta proaktivt för att förebygga skador så långt som möjligt. För att nå visionen noll olyckor och skador räcker det inte med att vi gör riskanalyser och köper skyddsutrustning utan riskanalyserna måste följas och utrustningen användas. Det är här vi anser att en medveten skapad säkerhetskultur är viktig. Hur kan vi aktivt och tillsammans med våra kollegor skapa en arbetsmiljö och kultur som innebär att man är aktsam både om sig själv och andra så att vi håller hela vårt yrkesliv? Och hur skapar vi lugn och harmoni i projekten trots tajta tidplaner och tuffa krav?

Vi ger kursdeltagaren den kunskap som krävs för att kunna säkerställa att en verksamhet lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Kursen ger även kunskaper kring hur en positiv arbetsmiljö kan skapa goda resultat för verksamheten. Vi varvar teori med diskussioner och praktiska övningar från byggbranschen. Här får deltagarna möjligheten att relatera lagar och föreskrifter till det som behöver göras i den egna verksamheten för att kunna utveckla ett effektivt arbetsmiljöarbete.

Innehåll

  • Varför ska vi arbeta med arbetsmiljö?
  • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön
  • Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete inklusive roller i arbetslivet, hur vi kan arbeta systematiskt med arbetsmiljön och hur samverkan kan ske
  • Arbetsgivaransvar och delegering
  • Viktiga föreskrifter specifikt för bygg- och anläggningsbranschen såsom buller, vibrationer, kemiska hälsorisker, asbest, syntetiska oorganiska fibrer, kvarts och byggnads samt anläggningsarbete
  • Identifiera och hantera faktorer som är både positiva och negativa för arbetsmiljön, att göra riskbedömningar och gå skyddsronder
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö, hur skapar vi en bra säkerhetskultur
  • Hur fungerar vår kropp, hur kan vi förebygga ergonomiska skador

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till er som fått en roll som chef, arbetsmiljöombud, skyddsombud och andra som i sitt arbete behöver kunskaper om arbetsmiljöfrågor. Inga krav på förkunskaper.

Omfattning

Kursen omfattar två dagar.

Erbjudande

Anmäl 4 eller fler till ett kurstillfälle och få 5 procent rabatt. 

Ring oss så hjälper vi dig att boka med rabatt.

 

Kommande kurstillfällen

19-20 februari 2019, 08:30 - 16:00
Stockholm
15 platser kvar
19-20 mars 2019, 08:30 - 16:00
Örebro
20 platser kvar
09-10 april 2019, 08:30 - 16:00
Malmö
20 platser kvar
07-08 maj 2019, 08:30 - 16:00
Göteborg
19 platser kvar

Pris

8 900 SEK exkl. moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!