BAS P & BAS U Utbildning arrangerad av Byggakademin

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

Lär dig samordna och agera för en säker arbetsmiljö

« Tillbaka

Kommande kurstillfällen

17 januari 201924 januari 201931 januari 2019
Stockholm
18 platser kvar
09 maj 201916 maj 201923 maj 2019
Stockholm
20 platser kvar
02 april 201909 - 10 april 2019
Göteborg
18 platser kvar
05 mars 201919 mars 201902 april 2019
Malmö
20 platser kvar
29 januari 201905 - 06 februari 2019
Örebro
11 platser kvar

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

Kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till dig som ska samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U). På kursen får du kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-P och/eller BAS-U för en säker arbetsmiljö. Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.

BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordnare BAS- U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3. Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering.

 

BAS-P vid Planering och Projektering

För att förekomma olyckor och förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser måste en byggarbetsmiljösamordnare pekas ut av byggherren inför planering och projektering (BAS-P) av ett byggprojekt enligt Arbetsmiljölagen som rör bygg- och anläggningsarbeten. Även om det finns en BAS-P så är alltid byggherren övergripande ansvarig om inte ansvaret överlåts till en så kallad uppdragstagare.

BAS-P ska samordna alla frågor som rör arbetsmiljön under planerings- och projekteringsskedet, både inför det kommande projektet och vid projektets resultat d.v.s. för de som ska verka och förvalta fastigheten eller anläggningen. Arbetsuppgifterna innebär bl.a. att skriva bra avtal med projektörer, driva ett aktivt arbetsmiljöarbete under projekteringen, att ställa samman och granska underlag från arkitekter, ingenjörer och tekniska konsulter för att minimera risker och säkerställa en bra arbetsmiljö. BAS-P upprättar den första versionen av Arbetsmiljöplanen som måste vara klar innan etablering.

BAS-U vid utförande

Efter planering och projektering går byggprojektet över i utförandesskedet. Det innebär ett ansvar för dig som byggarbetsmiljösamordnareatt organisera och samordna skyddsarbetet på arbetsplatsen (BAS-U). Det kan vara allt från att se till att det finns en bra etablering, att kräva in riskanalyser från dina UE, att uppdatera arbetsmiljöplanen, att det finns en gemensam skyddsorganisation som samverkar med varandra, att gå skyddsronder och se till att arbetsmiljön beaktas vid val av arbetsmetoder eller vid upprättande av tidplaner, eller att alla maskiner på arbetsplatsen är besiktigade och att förarna har rätt utbildning. Uppgifterna är många fler men som BAS-U är du inte ensam utan alla på arbetsplatsen ska samverka till en bra arbetsmiljö.

Innehåll

  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
  • Samtliga Arbetsmiljöföreskrifter som en BAS U och BAS P ska ha god kännedom om enligt AFS 1999:3
  • Roller och ansvar – arbetsgivaren, beställaren och byggarbetsmiljösamordnaren
  • Statistik över arbetsmiljöolyckor och sjukdomar i byggbranschen
  • Praktisk hantering t. ex. att ta fram riskanalyser, upprätta en arbetsmiljöplan och gå skyddsronder, planera arbetsplatsens utformning och hur man undviker ergonomiska risker och arbetar aktivt för att förhindra olycksfall, sjukdomar och belastningsskador.
  • Skriftligt prov

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska ta emot delegerade arbetsmiljöuppgifter internt i ett företag och/eller axla rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U). Förkunskaper som krävs är erfarenhet från bygg- anläggnings- och installationsarbete.

För kommuner, fastighetsbolag eller andra organisationer som utför bygg- och anläggningsarbeten lämpar sig kursen också mycket bra.

Omfattning

Kursen omfattar tre dagar. De första två dagarna är grundläggande och den sista dagen fördjupning.

Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering.

Byggakademin är ID06 ackrediterade. Du har möjlighet att lägga in ditt intyg på ID06. 

Erbjudanden

Är du ett Bf9k-certifierat företag får du 15 procent rabatt vid bokning av kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare. 

Anmäl 4 eller fler till ett kurstillfälle och få 5 procent rabatt. 

Våra olika erbjudanden går inte att kombinera. Ring oss så hjälper vi dig att boka med rabatt.

 

Kommande kurstillfällen

17 januari 201924 januari 201931 januari 2019
Stockholm
18 platser kvar
09 maj 201916 maj 201923 maj 2019
Stockholm
20 platser kvar
02 april 201909 - 10 april 2019
Göteborg
18 platser kvar
05 mars 201919 mars 201902 april 2019
Malmö
20 platser kvar
29 januari 201905 - 06 februari 2019
Örebro
11 platser kvar

Pris

10 500 SEK exkl. moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!