Arbetsledarutbildning fördjupning - Byggakademin - utbildningar & kurser för byggbranschen

Arbetsledarutbildning fördjupning

« Tillbaka

Kommande kurstillfällen

01 december08 december15 december
Lärarledd livestreamad utbildning
18 platser kvar

Arbetsledarutbildning fördjupning

Det här är en påbyggnadskurs efter vår Arbetsledarutbildningen för dig som är arbetsledare eller platschef och som vill utveckla din kunskap inom företagsekonomi och affärsmässighet, kvalitet, miljö och arbetsmiljöstyrning samt ledarskap. Efter den här kursen kommer du känna att fler pusselbitar faller på plats. Du kommer bli tryggare i din roll som arbetsledare.

Efter avslutad kurs ska du;

 • kunna agera affärsmässigt mot din kund men även mot dina UE och leverantörer

 • ha en förståelse för hur ditt projekts ekonomi påverkar företages resultat
 • känna dig säkrare på att göra prognoser
 • kunna läsa en teknisk beskrivning som har hänvisning till AMA och dess publikationer – vad ingår egentligen?
 • veta vem som har vilket ansvar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och vad respektive roll förväntas göra
 • kunna styra egen personal och UE att genomföra egenkontroller och också skriva instruktioner till en egenkontroll
 • ha bakgrund till och kunna genomföra riskbedömningar, gå skyddsrond och agera utifrån er arbetsmiljöplan
 • veta vad som har störst miljöpåverkan på din arbetsplats och veta vad du bör fokusera på för att minimera miljörisker
 • känna dig ännu mer säker i din arbetsledarroll!

Innehåll Arbetsledarutbildning fördjupning

Dag 1

Grunder i företagsekonomi

 • Intressenter (de anställda, företagsledning, kunder, investerare m.f.l.)
 • Hur mäts företag (nyckeltal, kvalitet, arbetsmiljö, olycksfallsstatistik)
 • Hur påverkar mitt projekt företagets ekonomi

Affärsmässighet

 • Vad innebär affärsmässighet, hur kan jag som AL tänka och agera för att vara affärsmässig och vara mer professionell i mitt agerade
 • Lära mig vikten av kundnöjdhet genom att se helheten, kunna kommunicera och lyssna till kund samt skapa goda relationer
 • Lära mig utnyttja de resurser som redan finns
 • Varför materialinköp är bra för oss men också för kunden
 • Framtung betalplan d.v.s. kunden betalar först


Ekonomisk styrning avstämning-prognos

 • Fördjupning av prognosframtagning och avstämning

 

Att använda AMA

 • Hur hänger kontrakt, AMA och publikationer samman
 • Att hitta och läsa i AMA


Dag 2

Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöstyrning

 • Introduktion, lagstiftning, roller och ansvar
 • Styrning av kvalitet, kontrollplan från kontrollansvarig, egna kontroller i kontrollplan, att styra egen personal och underentreprenörer att göra kontroller, att ta fram en instruktion till egenkontroll
 • Styrning av arbetsmiljö på arbetsplatsen, att jobba med riskanalyser och arbetsberedningar, gå skyddsrond, arbetsmiljöplan
 • Miljö – hur påverkar en byggarbetsplats miljöavtrycket och vilka frågor ska jag som arbetsledare prioritera?


Dag 3

Ledarskap

 • Leda personal och UE genom målstyrning
 • Personal: coacha, ge feedback, vara ett föredöme och att delegera
 • Hantera konflikter, teamwork samt utveckla personal
 • Kommunikation, att förhandla med egen personal, kunder och UE

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är arbetsledare eller platschef och som har gått vår Arbetsledarutbildning eller annan likvärdig utbildning.


Omfattning

Utbildningen omfattar 3 dagar med en dag per vecka. Utbildningen går bara på distans och du kommer möta ett antal olika experter under utbildningen.Kommande kurstillfällen

01 december08 december15 december
Lärarledd livestreamad utbildning
18 platser kvar

 

Pris

11 790 SEK exkl moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!