Arbetsledarutbildning II

Arbetsledarutbildning II

Arbetsledarutbildning II är en påbyggnadskurs efter Arbetsledarutbildning I för dig som är arbetsledare eller platschef och som vill utveckla din kunskap inom företagsekonomi och affärsmässighet, kvalitet, miljö och arbetsmiljöstyrning samt ledarskap. Efter Arbetsledarutbildning II kommer du känna att fler pusselbitar faller på plats. Du kommer bli tryggare i din roll som arbetsledare.

Kursmål

 • Efter Arbetsledarutbildning II kommer du kunna agera affärsmässigt mot din kund men även mot dina UE och leverantörer
 • Du kommer ha en förståelse för hur ditt projekts ekonomi påverkar företages resultat
 • Du kommer känna dig säkrare på att göra prognoser
 • Du kommer kunna läsa ett kontrakt med en teknisk beskrivning som har hänvisning till AMA och dess publikationer
 • Du kommer att ha kunskap om vilka lagar som styr kvaliteten, veta vem som ansvarar för vad och praktiskt veta hur man bör arbeta med kontrollplan och egenkontroller
 • Du kommer känna till roller och ansvar, lagstiftning veta vad som har störst miljöpåverkan på din arbetsplats och veta vad du bör fokusera på för att minimera miljörisker
 • Du kommer känna dig ännu mer säker i din arbetsledarroll

Målgrupp

Arbetsledarutbildning II vänder sig till dig som är arbetsledare eller platschef.

Förkunskaper

För att gå Arbetsledarutbildning II bör du har gått Arbetsledarutbildning I eller annan likvärdig utbildning.

Innehåll

På utbildningen Arbetsledarutbildning II för byggsektorn får du lära dig grunderna inom företagsekonomi och vad affärsmässighet innebär. Du får fördjupade kunskaper inom prognosframtagning och avstämning. Vi går igenom kopplingen mellan kontrakt, AMA och publikationer. Du får kunskaper inom kvalitet, miljö och arbetsmiljöstyrning där vi går igenom lagstiftning, styrning av kvalitet, kontrollplan och arbetsmiljö på arbetsplatsen. Vi tar även upp miljöfrågors påverkan på byggarbetsplatsen. Arbetsledarutbildning II ger dig goda verktyg för att utveckla ditt ledarskap.

Agenda

Grunder i företagsekonomi

 • Intressenter (de anställda, företagsledning, kunder, investerare med flera)
 • Hur mäts företag (nyckeltal, kvalitet, arbetsmiljö, olycksfallsstatistik)
 • Hur påverkar mitt projekt företagets ekonomi

Affärsmässighet

 • Vad innebär affärsmässighet, hur kan jag som AL tänka och agera för att vara affärsmässig och vara mer professionell i mitt agerade
 • Lära mig vikten av kundnöjdhet genom att se helheten, kunna kommunicera och lyssna till kund samt skapa goda relationer
 • Lära mig utnyttja de resurser som redan finns
 • Varför materialinköp är bra för oss men också för kunden
 • Framtung betalplan d.v.s. kunden betalar först

Ekonomisk styrning avstämning-prognos

 • Fördjupning av prognosframtagning och avstämning

Att använda AMA

 • Hur hänger kontrakt, AMA och publikationer samman
 • Att hitta och läsa i AMA

Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöstyrning

 • Introduktion, lagstiftning, roller och ansvar
 • Styrning av kvalitet, kontrollplan från kontrollansvarig, egna kontroller i kontrollplan, att styra egen personal och underentreprenörer att göra kontroller, att ta fram en instruktion till egenkontroll
 • Hur skapa en god och säker arbetsmiljö
 • Miljö – hur påverkar en byggarbetsplats miljöavtrycket och vilka frågor ska jag som arbetsledare prioritera?

Ledarskap

 • Leda personal och UE genom målstyrning
 • Personal: coacha, ge feedback, vara ett föredöme och att delegera
 • Hantera konflikter, teamwork samt utveckla personal
 • Kommunikation, att förhandla med egen personal, kunder och UE

Praktisk information

Arbetsledarutbildning II omfattar 3 dagar med en dag per vecka.

Kommande kurstillfällen

3 dagar mellan 01 – 15 dec
Schema
01 dec
08 dec
15 dec
Stäng
Lärarledd livestreamad utbildning
13 platser kvar
3 dagar mellan 31 maj – 14 jun 2022
Schema
31 maj 2022
07 jun 2022
14 jun 2022
Stäng
Lärarledd livestreamad utbildning
19 platser kvar

Pris:

12 900 SEK exkl moms

Pris:

12 900 SEK exkl moms

Kurslängd:

3 dagar

Kommande kurstillfällen

3 dagar mellan 01 – 15 dec
Schema
01 dec
08 dec
15 dec
Stäng
Lärarledd livestreamad utbildning
13 platser kvar
3 dagar mellan 31 maj – 14 jun 2022
Schema
31 maj 2022
07 jun 2022
14 jun 2022
Stäng
Lärarledd livestreamad utbildning
19 platser kvar

Föreläsare på kursen

Rosanna Willers
Rosanna Willers, civilingenjör, Väg och Vatten, håller vår Arbetsledarutbildning och våra kurser…

Rosanna Willers

Rosanna Willers, civilingenjör, Väg och Vatten, håller vår Arbetsledarutbildning och våra kurser för Ansvarig hantverkare och inom AMA. Rosanna har arbetat som arbetsledare och arbetschef på Folkhem och har mångårig och bred erfarenhet inom småhusprojekt med inriktning på kvalitet. Rosanna har också erfarenhet av ramavtalsupphandling på Fastighetskontoret och inom företagshälsovården. "Att få vara med och utveckla andra och även mig själv, är bland det roligaste och viktigaste jag vet."
Pelle Wall
Per Wall, civilingenjör Väg och Vatten, är föreläsare på Byggakademins Arbetsledarutbildning fördjupning.…

Pelle Wall

Per Wall, civilingenjör Väg och Vatten, är föreläsare på Byggakademins Arbetsledarutbildning fördjupning. Pers styrka återfinns i kärnverksamheten – att driva byggprojekt. Allt ifrån stora komplexa byggprojekt till mindre projekt. Per har erfarenhet av de flesta rollerna i ett byggprojekt med tyngdpunkt på rollerna entreprenadingenjör, projektchef och ombud. Han arbetar som affärsenhetschef på Zengun idag. Tidigare har han arbetat som regionchef på Veidekke Entreprenad och som arbetschef på Byggmästargruppen och projektchef på Skanska. Han har även ansvarat för mentorprogram inom ledarskap. Vidare är Pers styrkor hans ledaregenskaper som oftast bidrar till en god lagkänsla och ett välmående i projektteamen samt hans strategiska tänkande som tillsammans med styrning mot mål leder till goda resultat.
Kristina Hargelius
Kristina Hargelius, civilingenjör från Väg och vatten, har arbetat som miljökonsult sedan…

Kristina Hargelius

Kristina Hargelius, civilingenjör från Väg och vatten, har arbetat som miljökonsult sedan 1986 och har en bred erfarenhet av miljöfrågor inom samhällsbyggnadssektorns olika delar. Kristina håller utbildning rörande hållbart byggande på Byggakademin. Hon håller sedan 20 år, föreläsningar på Göteborgs Universitet inom områdena vattenhantering, avfallsfrågor, förorenad mark mm. Vidare har Kristina utfört undersökningar och genomfört utredningar beträffande miljöfrågor rörande byggnader, rivningsinventeringar, mark- och vattenfrågor, avfallsanläggningar, resursanvändning och väg- och järnvägsanläggande. Kristina säger, ”Att föreläsa är för mig dels glädjen i att skapa förståelse för ett viktigt ämnesområde, dels att få ta del av andras synpunkter, frågeställningar och erfarenheter. Jag hoppas att min medverkan ska få andra att få förståelse och verktyg att driva miljöfrågorna i den egna verksamheten”.
Per Aronsson
Per Aronsson är utbildad byggnadsingenjör och håller kurser inom Kontrollansvarig enl PBL.…

Per Aronsson

Per Aronsson är utbildad byggnadsingenjör och håller kurser inom Kontrollansvarig enl PBL. Per jobbar idag som byggprojektledare och kontrollansvarig främst inom industri men även bostäder stora som små. Han har ett förflutet som Utsättare/mätingenjör, Arbetsledare, Produktionschef samt installationssamordnare på Skanska och har drivit egen konsultverksamhet sedan 2002.
Anders Kinding
Kursledaren Anders Kinding är seniorkonsult med över 20 års erfarenhet från ledarskap,…

Anders Kinding

Kursledaren Anders Kinding är seniorkonsult med över 20 års erfarenhet från ledarskap, försäljning, kundservice och karriärplanering och är i grunden ekonom och författare till flera prisbelönta ledarskapsböcker varav två har fått första pris som ”årets bok” av Sveriges HR-förening. Ledarrollen vid uppsägningar (2002), Ung & Chef (2006) och Världens bästa chefer – vill du bli en av dem? (2016). Senaste bok ”Jag hinner inte – Chefens omöjliga uppgift” (2018). Anders arbetar idag som ledarskapskonsult där han framförallt hjälper ledningsgrupper öka sin effektivitet. Anders har branscherfarenhet som konsult inom bland annat läkemedel, verkstadsindustri, bank-och försäkring, kommuner, IT call center samt olika servicebranscher. Anders har egen chefserfarenhet från SEB och FinanceSkandic som avdelningschef inom konsumentkrediter och arbetat med ledarskapsutveckling på Wallenbergsinstitutet. Anders har även arbetat som försäljnings- och marknadschef på Securitas och Observer/Pressurklipp samt som administrativ chef på IFS International Foundation for Science. Bland kundreferenserna kan nämnas ABB, Oracle, Musikverket, Schneider Electric och Telenor.

Intyg:

Efter avslutad kurs får du ett intyg på genomförd utbildning.

Utbildningens längd & hålltider

Arbetsledarutbildning II omfattar 3 dagar med en dag per vecka. Kursen startar klockan 8.30 och slutar klockan 16.00. Utbildningen går bara på distans och du kommer möta ett antal olika experter under utbildningen.

Företagsanpassad kurs

Vi skräddarsyr företagsinterna kurser till ditt företag som passar just ert behov, era system och mallar och som anpassas till er företagskultur. Ni kan också sätta ihop ert eget kurspaket där ni plockar önskade delar från våra kurser och skapa en helt egen utbildning.

Tipsa en vän om kursen

Fyll i formuläret så kontaktar vi din vän inom kort


  Frågor om kursen?

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.