AMA utbildning, en Grundkurs för anläggare- Byggakademin arrangerar

AMA-kurs för anläggare och husbyggare

Med AMA utbildning blir du expert på AMA Anläggning och Hus

« Tillbaka

Kommande kurstillfällen

09 april 2019, 08:30 - 16:00
Stockholm
8 platser kvar
07 februari 2019, 08:30 - 16:00
Göteborg
6 platser kvar
06 mars 2019, 08:30 - 16:00
Malmö
9 platser kvar
13 februari 2019, 08:30 - 16:00
Örebro
9 platser kvar

AMA-kurs för anläggare och husbyggare

AMA-kurs är en grundkurs för dig som arbetar inom bygg och anläggning. Grundkursen hjälper dig att tolka kontrakts- och bygghandlingar korrekt. De flesta bygg- och anläggningsprojekt använder AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) som ett referensverk genom att ansluta handlingarna såsom beskrivningar och administrativa föreskrifter (AF-del) till AMAs texter. AMA är ett verktyg där beställaren på ett tydligt och kalkylerbart sätt kan beskriva vad som ska produceras och ställa krav på utförande, material och kontroll. Ett strukturerat och mätbart kravställande på det som ska byggas ger enhetliga och kalkylerbara handlingar vilket är en förutsättning för rationellt arbete och dessutom underlättar kommunikationen. AMA är även ett verktyg som hjälper entreprenörerna att förstå vad de ska räkna på i sina anbud.

 

AMAs bakgrund och struktur

Kursen går på en grundläggande nivå igenom AMAs bakgrund, dess struktur med koder och rubriker samt hur den bör användas med avseende både på de regler som finns, t.ex. pyramidregeln och på den beskrivningsteknik som rekommenderas. Vi ägnar även tid åt att titta på övriga publikationer som t.ex. RA (Råd och Anvisningar), MER (Mät- och ersättningsregler) och AMA-nytt. Vi går igenom AMAs roll i byggprocessen och studerar samordningen av olika aktörer. Vi tar upp gällande regler, avtal och hjälpmedel i byggprocessen som är bra att känna till. På eftermiddagen ges möjlighet att både slå i böckerna och i den digitala version av AMA som finns på Svensk Byggtjänsts hemsida.

 

Grundkursen i AMA vänder sig till dig som upprättar förfrågningsunderlag som är anslutna till de tekniska eller administrativa AMA:orna samt för dig som räknar på jobb och lämnar anbud men som kanske saknar grundläggande kunskap om hur AMA används. Kursen vänder sig även till dig som jobbar i projekt och därmed behöver läsa, tolka och förstå de kontraktshandlingar som är avtalade.

 

Vi varvar teori med praktiska övningar under kursen. Byggakademin använder sig av en kursapplikation med digital kursdokumentation som medger blended learning. Det innebär att du alltid har materialet tillgängligt och att du kan jobba med interaktiva övningar både före och under utbildningen.

 

När du avslutat AMA-kursen kommer du bli bättre på att beskriva vad som ska produceras och bli tydligare i dina krav på material, utförande och det färdiga resultatet. Du som är entreprenör kommer bli bättre på att räkna på dina anbud. Efter avslutad kurs får du ett intyg på genomförd utbildning.

 

INNEHÅLL

  • Om AMA – bakgrund, uppbyggnad, struktur och publikationer (AMA, RA, MER, AMA-nytt, MOTIV, särtryck)
  • AMAs huvudregler
  • AMAs roll i byggbranschen
  • AMAs koppling till beskrivning eller AF-del
  • Att hitta i AMA
  • Beskrivningsteknik – Svensk Byggtjänsts rekommendationer hur du på ett korrekt sätt skriver administrativa föreskrifter och beskrivningar. Vi går igenom exempelvis ordval, formuleringar och hur du använder ev. egna koder och rubriker.

Målgrupp

Kursen vänder sig till både entreprenörer och beställare som kommer i kontakt med AMA och som behöver grundläggande kunskap om dess uppbyggnad samt lära sig hitta i publikationerna.

 
 

Omfattning

Kursen omfattar en dag.

Erbjudande

Anmäl 4 eller fler till ett kurstillfälle och få 5 procent rabatt. 

Ring oss så hjälper vi dig att boka med rabatt.

Kommande kurstillfällen

09 april 2019, 08:30 - 16:00
Stockholm
8 platser kvar
07 februari 2019, 08:30 - 16:00
Göteborg
6 platser kvar
06 mars 2019, 08:30 - 16:00
Malmö
9 platser kvar
13 februari 2019, 08:30 - 16:00
Örebro
9 platser kvar

 

Pris

4 900 SEK exkl. moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!