KURSER INOM TEKNIK OCH INSTALLATION - Byggakademin.com

KURSER INOM TEKNIK OCH INSTALLATION

– Kurserna ger dig ökad förståelse för tekniken vilket ger dig möjlighet att styra projekt mot bättre kvalitet och kostnadseffektivitet.

KURSER INOM TEKNIK & INSTALLATION

AMA-kurs för anläggare och husbyggare

AMA kurs är en grundkurs för dig som arbetar inom bygg och anläggning. AMA – Allmän material och arbetsbeskrivning – är ett referensverk för upprättande av tekniska beskrivningar och Administrativa föreskrifter (AF-del). Grundkursen hjälper dig tolka handlingarna korrekt och berör även MER.


AMA-KURS FÖR ANLÄGGARE OCH HUSBYGGARE

Anläggarens kontrakt - guide AMA & MER

Kursen Anläggarens kontrakt - guide AMA & MER är en kurs där du lär dig tolka regelverk och standardavtal. Kursen vänder sig till dig som upprättar eller tolkar förfrågningsunderlag eller kontrakt i anläggningsprojekt.


ANLÄGGARENS KONTRAKT – GUIDE AMA & MER

Installationssamordning

God installationssamordning vid komplexa byggnadsinstallationer medför stora kostnadsbesparingar men ställer större krav på dig som installationssamordnare. Kursen Installationssamordning syftar till att du ska få en övergripande förståelse hur de tekniska systemen hänger ihop och hur du kan arbeta med installationssamordning under produktionsskedet.


INSTALLATIONSSAMORDNING

Ritningsläsning

I ett byggprojekt utgår mycket från att man kan läsa och förstå ritningar. Kursen ger dig grundläggande kunskap för att läsa ritningar och omsätta informationen till verklighet.

 


RITNINGSLÄSNING

Geoteknik grundkurs

På Geoteknik grundkurs lär du dig grundläggande geologi och hydrogeologi med jordartskännedom. Kursen tar upp egenskaper hos jord och berg samt de metoder som är nödvändiga för att kunna ta hand om grundläggningsproblem. 


GEOTEKNIK GRUNDKURS

Elsäkerhet för fackkunniga - ESA 14 grundutbildning

Elsäkerhet för fackkunniga - ESA 14 grundutbildning är en tvådagarskurs för dig som behöver en mer grundläggande genomgång av nya ESA 14.

ESA 14 FACKKUNNIG GRUNDUTBILDNING

Elsäkerhet för fackkunniga - ESA 14 repetition

Kursen Elsäkerhet för fackkunniga - ESA 14 repetition tar upp elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund 14 och ESA Arbete 14 vilka omfattar alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t. ex. elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer.


ESA 14 FACKKUNNIG REPETITION

Elsäkerhet för instruerad - ESA 14 allmän utbildning

Elsäkerhet för instruerad - ESA 14 allmän utbildning ger tillträde till elanläggningar vilket ofta är krav av anläggningsägaren. 

ESA 14 TILLTRÄDE

BIM projektering grundkurs

Kursen ger dig en introduktion till digital hantering av 2D och 3D modeller, kursen ger dig även kunskap om hur information hanteras med BIM. 

BIM

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!