Kurser inom Projektsyrning, boka online - Byggakademin.com

KURSER INOM PROJEKTSTYRNING

– Kurserna ger dig de grundläggande verktygen för att styra och driva ett byggprojekt från förfrågan till avslutat projekt.

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildningen vänder sig till arbetsledare eller platschefer som vill få mer grunder att stå på när det gäller den administrativa delen samt hur man planerar och styr bygg och anläggningsprojekt. Kursen vänder sig även till dig som i dag är yrkesarbetare men är på väg in i rollen som arbetsledare.

 


ARBETSLEDARUTBILDNING

Ansvarig Hantverkare

Ansvarig Hantverkare

Målet med kursen Ansvarig Hantverkare är att du som är platsansvarig yrkesarbetare/montör ska få en djupare förståelse för bygg- och anläggningsprocessen och förutsättningarna för ett projekt.  


ANSVARIG HANTVERKARE

Projektplanering

På kursen Produktionsplanering för bygg- och anläggning får du grunderna för en god planering inför produktionsstart. Det innebär allt från förberedelse av tidplan, resurs- och maskinplaner samt APD-planering till att du förankrar projektets planläggning med dina UE och yrkesarbetare på ett informationsmöte.


PROJEKTPLANERING

Kalkyl- och anbudsarbete

Kalkyl- och anbudskursen hjälper dig förbättra ditt arbetssätt inom kalkylarbete där allt från kalkylbeslut till antaget/avslaget anbud tas upp.

 


KALKYL- OCH ANBUDSARBETE

Projektekonomi - projektuppföljning

Att veta hur ditt projekt går ekonomiskt skapar trygghet och möjlighet att upptäcka problem i tid. Vi går igenom ekonomiska begrepp, uppbyggnad av produktionsbudget, arbetssätt samt praktiska tips vid avstämningar och prognoser.


PROJEKTUPPFÖLJNING

Inköp - hantering och juridik

Bra och tydliga inköp ger bättre projektekonomi. Vi går igenom lagar och standardkontrakt för köp av material och underentreprenörer. 


INKÖP – HANTERING OCH JURIDIK

ÄTA - Hantering & Juridik

ÄTA är en naturlig del av byggprocessen – för att handlingarna inte är tillräckliga eller för att projekten förändras. Det krävs kunskap om standardavtalen, bra rutiner och dokumentation för att få rätt betalt för utfört arbete. Vi hjälper dig hantera dina ÄTA på ett effektivt sätt.


ÄTA – HANTERING & JURIDIK

Installationssamordning

God installationssamordning vid komplexa byggnadsinstallationer medför stora kostnadsbesparingar men ställer större krav på dig som installationssamordnare. Kursen Installationssamordning syftar till att du ska få en övergripande förståelse hur de tekniska systemen hänger ihop och hur du kan arbeta med installationssamordning under produktionsskedet.


INSTALLATIONSSAMORDNING

Ansvarig Hantverkare

Ansvarig Hantverkare

Målet med kursen Ansvarig Hantverkare är att du som är platsansvarig yrkesarbetare/montör ska få en djupare förståelse för bygg- och anläggningsprocessen och förutsättningarna för ett projekt.  


Byggledarutbildning

Projekteringsledning

Kursen Projekteringsledning vänder sig till dig som har ansvaret att leda projekteringsarbetet i byggprojekt och till dig som är eller kommer att bli ansvarig för projekteringsledning inom fastighetsbolag, entreprenadbolag eller projektledande konsulter.  


Projekteringsledning

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!