KURSER INOM JURIDIK, boka online - Byggakademin.com

KURSER INOM JURIDIK

– Du lär dig spelreglerna. Standardavtalen i byggbranschen är inte alltid tydliga och enkla att tolka men med kunskap om bakgrunden till olika bestämmelser och med kompletterande rättsfall som exempel får du betydligt större chans att förstå konsekvenser av olika skrivningar.

Entreprenadjuridik

Alla i byggbranschen kommer i kontakt med entreprenadjuridik. Tyvärr oftast för sent när något redan har hänt. Kursen ger dig spelreglerna vad gäller AB 04/ABT 06 – rättigheter och skyldigheter för att undvika långa, tråkiga och dyra processer.

ENTREPRENADJURIDIK

Entreprenadjuridik fortsättningskurs

På Entreprenadjuridik fortsättningskurs som är en påbyggnadskurs efter Entreprenadjuridik grundkurs lär du dig undvika avtalsfel och tvister genom att lära dig tolka kontraktshandlingar. Vi fördjupar oss i AB 04 och ABT06. 

 

ENTREPRENADJURIDIK FORTSÄTTNINGSKURS

ABK 09

Att köpa konsulttjänster ställer stora krav på både beställare och konsult. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om ABK 09, standardavtalet vid konsultupphandling. Efter kurstillfället har du goda kunskaper i både beställaren och konsultens rättigheter och skyldigheter.


ABK09

ÄTA - Hantering & Juridik

ÄTA är en naturlig del av byggprocessen – för att handlingarna inte är tillräckliga eller för att projekten förändras. Det krävs kunskap om standardavtalen, bra rutiner och dokumentation för att få rätt betalt för utfört arbete. Vi hjälper dig hantera dina ÄTA på ett effektivt sätt.


ÄTA – HANTERING & JURIDIK

Inköp - hantering och juridik

Bra och tydliga inköp ger bättre projektekonomi. Vi går igenom lagar och standardkontrakt för köp av material och underentreprenörer. 


INKÖP – HANTERING OCH JURIDIK

Anläggarens kontrakt - guide AMA & MER

Kursen Anläggarens kontrakt - guide AMA & MER är en kurs där du lär dig tolka regelverk och standardavtal. Kursen vänder sig till dig som upprättar eller tolkar förfrågningsunderlag eller kontrakt i anläggningsprojekt.


ANLÄGGARENS KONTRAKT – GUIDE AMA & MER

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!