KURSER INOM CHEF, EKONOMI OCH LEDARSKAP -

KURSER INOM CHEF, EKONOMI OCH LEDARSKAP

– Vi anser att en väl fungerade arbetsplats bygger på ett gott ledarskap där delegering och självständigt arbete är en förutsättning. Vi erbjuder dig som är ledare i dag att utveckla dig inom ledarskap, förhandlingsteknik och ekonomi.

Byggakademin Leadership program

På vår ledarskapskurs Byggakademin Leadership Program lär du dig att bli en bättre ledare genom ökad förståelse för chefsrollen och medarbetarna. Innehållet fokuserar på ledarrollen, personalhantering, konflikthantering, kundhantering och kommunikation med utgångspunkt från situationer i byggbranschen.


BYGGAKADEMIN LEADERSHIP PROGRAM

Projektekonomi - projektuppföljning

Att veta hur ditt projekt går ekonomiskt skapar trygghet och möjlighet att upptäcka problem i tid. Vi går igenom ekonomiska begrepp, uppbyggnad av produktionsbudget, arbetssätt samt praktiska tips vid avstämningar och prognoser.


PROJEKTUPPFÖLJNING

Intensivkurs - Chefens Personalansvar

– Hur du attraherar och behåller bra medarbetare

Lönsamheten i ditt företag står och faller med kvalitén på dina medarbetare. Att leda personal är fantastiskt roligt men ibland svårt. Du lär dig att bli en bättre ledare och får verktygen för att hantera allt från rekrytering, introduktion till eventuell avveckling.

 


INTENSIVKURS – CHEFENS PERSONALANSVAR

Intensivkurs - Förhandlingsteknik

Varje dag innebär troligtvis minst en förhandling – med kunder, leverantörer eller med en medarbetare. Kursen ger dig grunderna inom förhandlingsteknik som du kan omsätta direkt i praktiken. Du lär dig t ex att förbereda en förhandling, olika frågetekniker, skapa förtroende och att kunna argumentera för din sak.


INTENSIVKURS – FÖRHANDLINGSTEKNIK

Intensivkurs - Ekonomi för chefer i byggbranschen

Vi identifierar kännetecknen för lönsamma företag och tar lärdom av dessa företag. Du lär dig ekonomiska begrepp och att arbeta med och analysera ekonomiska rapporter samt lär dig vilka ekonomiska styrmedel och rutiner som krävs.


INTENSIVKURS – EKONOMI FÖR CHEFER I BYGGBRANSCHEN

Försäljningskurs för alla i bygg- och anläggningsbranschen

Att skapa relationer och bygga förtroende – Försäljning för dig som inte är säljare. Kursen går igenom de vanligaste utmaningarna vid försäljning. Kursen ger dig som har kundrelationer men som inte är säljare en större förståelse för försäljning och hur man skapar relationer.

ALLA ÄR VI SÄLJARE

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!