KURSER INOM ARBETSMILJÖ, MILJÖ OCH KVALITET

KURSER INOM ARBETSMILJÖ, MILJÖ OCH KVALITET

– Vi ger dig kunskapen för att öka miljömedvetenheten och förbättra arbetsmiljön på företaget så att du som chef kan delegera arbetsuppgifter till dina anställda. Du får också lära dig det som behövs för att agera som kontrollansvarig eller kvalitetsansvarig internt.

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

Kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-U och/eller BAS-P för en säker arbetsmiljö. Du får inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.


BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE BAS-U OCH BAS-P

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering

Kursen BAS-P & BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare - uppdatering ger dig en genomgång av nyheter i lagstiftningen från de senaste åren och framförallt tips på arbetssätt och diskussioner hur olika problem kan hanteras.

BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE BAS-U OCH BAS-P – UPPDATERING

Bättre arbetsmiljö - BAM för bygg- och anläggningsbranschen

Byggakademins BAM- kurs är en utbildningen om lagar och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet och är anpassad för bygg- och anläggningsbranschen.Kursen ger kunskaper kring hur en positiv arbetsmiljö kan skapa goda resultat för verksamheten.  


BÄTTRE ARBETSMILJÖ – BAM FÖR BYGG- OCH ANLÄGGNINGSBRANSCHEN

Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig ska vara certifierad och det krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften. Kursen vänder sig till dig som ska agera som Kontrollansvarig behörighetsklass N eller K enligt PBL.


KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL

Kontrollansvarig enligt PBL - Uppföljning

Kursen Kontrollansvarig enligt PBL Uppföljning vänder sig till dig som är kontrollansvarig N eller K men som behöver förnya ditt certifikat.


KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL – Uppföljning

Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen

Kursen Miljöansvar i bygg- och anläggningsbranschen riktar sig till företag i bygg- och anläggningsbranschen och ger dig kännedom om lagar och regelverk men också hur du praktiskt ska omsätta kraven till arbetssätt både på företagsnivå och projektnivå.


MILJÖANSVAR I BYGG- OCH ANLÄGGNINGSBRANSCHEN

Elsäkerhet för fackkunniga - ESA 14 grundutbildning

Elsäkerhet för fackkunniga - ESA 14 grundutbildning är en tvådagarskurs för dig som behöver en mer grundläggande genomgång av nya ESA 14.

ESA 14 FACKKUNNIG GRUNDUTBILDNING

Elsäkerhet för fackkunniga - ESA 14 repetition

Kursen Elsäkerhet för fackkunniga - ESA 14 repetition tar upp elsäkerhetsanvisningarna, ESA Grund 14 och ESA Arbete 14 vilka omfattar alla huvudsakliga typer av elektriska anläggningar, t. ex. elnätsanläggningar, industrianläggningar, bostads- och kontorsinstallationer.


ESA 14 FACKKUNNIG REPETITION

Elsäkerhet för instruerad - ESA 14 allmän utbildning

Elsäkerhet för instruerad - ESA 14 allmän utbildning ger tillträde till elanläggningar vilket ofta är krav av anläggningsägaren. 

ESA 14 TILLTRÄDE

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!