Kombinationen lärarledd undervisning och distansundervisning skapar nya utbildningsmöjligheter

När det är långt till närmaste kurslokal är kombinerad lärarledd undervisningen och distansundervisning via dator ett bra alternativ. Många ser avstånd till kurslokal som ett hinder för att utbilda sig. Det är både dyrt och tidskrävande att resa till annan ort för utbildning. Med hjälp av modern teknik kan du utbilda dig på distans och spara både tid och pengar på resor och logi.

Kombinationen lärarledd undervisning och distansundervisning är något som vi håller tillsammans med Lapplands Lärcentra i Gällivare. Byggakademins kurs Byggprocessen/ byggteknik, fördjupning ingår i Yrkeshögskolans tvååriga utbildning – Byggproduktionsledare. Det är en bunden utbildning knuten till flera olika studieorter i Norrland vilket innebär att eleverna kan följa undervisningen från någon av studieorterna eller via PC-baserad videoteknik på egen ort. Lapplands Lärcentra i Gällivare är en av flera studieorter för elever på orter norrut där det är långa avstånd till närmaste kurslokal.

Byggakademins bundna distansutbildning omfattar 12 kursdagar under en 6 veckorsperiod. En dag i veckan är läraren på plats och håller kursen i Luleå vilket innebär att kursdeltagarna har möjlighet att närvara på plats. De kan också välja att vara uppkopplade på distans. Under det första tillfället i veckan får eleverna övningsuppgifter som de ska redovisa vid kurstillfället som hålls senare samma vecka då kursen hålls på distans för alla elever.

Dagen innan kursen får eleverna kurspresentationen skickad till sig. De elever som valt distansundervisningen kan följa presentationen och ser även läraren på datorn under kurstillfället.  För deltagarna på plats i klassrummet är skillnaden att de kan se och höra deltagarna som inte är fysiskt närvarande via sin dator.

Lektionen sänds direkt och spelas in vilket även ger eleverna möjlighet att repetera hela eller delar av lektionen vid ett senare tillfälle. Det går bra att ställa frågor och få svar via chat eller muntligt under undervisningen oavsett om du sitter i klassrummet eller deltar på distans. Läraren kan även ställa frågor till eleverna via chatten.  Alla elever har tillgång till frågor och svar som ställs via chatten under och efter kursen. För att läraren ska få bättre kontakt med eleverna är det obligatorisk närvaro för alla på plats vid det första kurstillfället. Det gäller även det sista kurstillfället som är tentadag.

Kombinationen lärarledd undervisning och distansundervisning upplevs positivt eftersom många elever har långt till närmaste kurslokal. Kontakten som skapas vid den lärarledda delen av undervisningen i klassrummet uppmuntrar till en mer aktiv dialog vid distansundervisningen. Därför är det bra att kombinera distansutbildning med en viss del lärarledda lektioner i klassrum. Kombinerad lärarledd undervisning och distansundervisning kan användas av alla typer av företag som har anställda spridda över olika geografiska platser.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest