Hur du når nollvision?

De 12 mest effektiva administrativa säkerhetsinnovationerna som byggbranschen implementerar. Källa: Risker & säkerhetsarbete i byggbranschen, kunskapssammanställning 2017:5 Arbetsmiljöverket.

 • Ledningens stöd
 • Riskanalys av arbete
 • Utbildning (hälsa, säkerhet)
 • Frekventa arbetsplatsinspektioner
 • Planering av varning av faror
 • Registrering och analys av olycksfall
 • Projektspecifika tränings- och säkerhetsmöten
 • Skyddskommittéer
 • Antidrogprogram
 • Säkerhetschef på plats
 • Urval och ledning av UE
 • Arbetstagardeltagande och utvärdering

I snitt genomför företag 9 av 12 åtgärder enligt ovan, många anser att det behövs nya vägar att nå nollvision.

Alla behöver känna sitt ansvar för att uppnå en säker arbetsplats samt känna till och uppmuntra skyddsarbetet på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att kunna alla arbetsmiljöföreskrifter och veta hur man jobbar på ett säkert sätt. På alla arbetsplatser behövs en byggarbetsmiljösamordnare som ska samordna och ansvara för arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen.

Vi tar säkerheten på allvar – Byggakademin erbjuder 3-dagars utbildning – Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

På tredagars kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U får du en komplett utbildning inom BAS-P och BAS-U. Du behöver inga andra förkunskaper än erfarenhet från bygg- anläggnings- och installationsarbete. De första två dagarna är grundläggande och den sista dagen fördjupning. Utbildningen vänder sig till dig som ska ta emot delegerade arbetsmiljöuppgifter internt i ett företag och/eller axla rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U).Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering.

Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.
BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare.

Läs mer och Boka kursen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest