Få maximal utväxling efter en utbildning genom samsyn och uppföljning

”Hur kan du som chef se till att få så god utväxling som möjligt på investering i utbildning för dina medarbetare? Vilka förväntningar har du och medarbetaren på utbildningen och vilken är nyttan för medarbetaren och för företaget”? Rektor Anna Bley tipsar om vad du kan göra före och efter en utbildning för att skapa samsyn och engagemang och för att optimera utvecklingsinvesteringen.

“Förberedelse, tydliga mål och uppföljning är avgörande för en lyckad utbildningsplan”, säger Anna. Medarbetaren behöver förstå varför det är viktigt att gå en utbildning både för sin egen del och för företaget. Innan en planerad utbildning behöver du tillsammans med medarbetaren identifiera vad hen behöver utveckla under utbildningen och vilka förändringar som krävs för att uppnå uppsatta mål.

Efter utbildningen behöver du som chef följa upp och efterfråga vad medarbetaren har utvecklat och hur hen har upplevt att det har gått.

Frågor du kan ställa efter utbildningen:

  • Vad har du tagit med dig från utbildningen?
  • Vad kommer du att göra annorlunda i dina projekt framöver?
  • Hur kan jag hjälpa dig att fortsätta din utveckling?
  • Vad behöver du för stöd i dina projekt framöver?
  • Har du några tankar/förslag/idéer om hur vi som företag kan bli ännu mer effektiva i våra projekt?

 

“Målet för oss på Byggakademin är att ge företag inom byggsektorn bästa förutsättningar för att utvecklas genom att höja kompetensen hos de medarbetare som går kurs hos oss”, säger Anna. Efter vissa av våra utbildningar skickar därför Byggakademin en påminnelse om uppföljning av utbildningsinnehåll till chefen. Vår övertygelse är att du med god förberedelse och tydliga mål inför en utbildning samt noggrann uppföljning efter en utbildning optimerar både medarbetarnas och företagets utveckling.

Läs mer om våra utbildningar här!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest