Ett dödsfall är ett för mycket

BAS-U och BAS-P

Vet du vem som är ansvarig om en olycka händer på din arbetsplats?

Det är ofta mycket svårt att säga men arbetsolyckor, arbetssjukdomar och dödsolyckor är tyvärr något som förekommer på byggarbetsplatser. Arbetsolyckorna orsakas oftast av överbelastning, stress, förlorad kontroll över fordon eller verktyg, ras och fall på grund av säkerhetsbrister på arbetsplatsen.

För att förebygga olyckor är det viktigt att skapa en miljö på arbetsplatsen där alla tar sitt arbetsmiljöansvar på allvar och skapa en säkerhetskultur som omfattar alla aktörer i byggprocessen. Vi behöver öka kunskapen och attityderna till säkerhetsfrågorna både hos beställaren och hos entreprenören i alla led från företagsledning till arbetstagare. För att uppnå en säker arbetsplats behöver alla individer ta sitt eget arbetsmiljöansvar genom att skydda sig själv och alla i sin omgivning. Alla behöver följa ordnings- och skyddsreglerna på arbetsplatsen och använda föreskriven skyddsutrustning. Att ta genvägar i arbetet kan vara lockande men det får aldrig vara på bekostnad av säkerheten. Alla behöver känna sitt ansvar för att uppnå en säker arbetsplats samt känna till och uppmuntra skyddsarbetet på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att kunna alla arbetsmiljöföreskrifter och veta hur man jobbar på ett säkert sätt. På alla arbetsplatser behövs en byggarbetsmiljösamordnare som ska samordna och ansvara för arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen.

Vi tar säkerheten på allvar – Byggakademin erbjuder 3-dagars utbildning – Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

På tredagars kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U får du som ska agera byggarbetsmiljösamordnare i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U) en grundläggande utbildning för att kunna hantera alla frågor som berör en säker arbetsmiljö.

Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.
BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare.

Läs mer och Boka kursen

Nu finns kursen BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare även på engelska.

 

Byggarbetsmiljösamordning BAS P & BAS U – Uppdatering

Byggakademin erbjuder även kursen Byggarbetsmiljösamordning BAS P & BAS U – Uppdatering som vänder sig till dig som i dag arbetar som BAS P eller BAS U. Kursen  ger dig en genomgång av nyheter i lagstiftningen från de senaste åren och framförallt tips på arbetssätt och diskussioner hur olika problem kan hanteras.

Läs mer och Boka kursen

På kursen Bättre arbetsmiljö – BAM för bygg- och anläggningsbranschen lär du dig förebygga skador och dödsolyckor på byggarbetsplatsen.

 

Varmt välkommen på kurs!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest