Elin Larsson – en framstående föreläsare inom Projekteringsledning på Byggakademin

Projekteringsledning är en del av utbildningsutbudet på Byggakademin, och Elin Larsson är dess fantastiska föreläsare. Elin har erfarenhet av projekteringsledning från både entreprenad- och beställarsida och har med sina djupgående kunskaper och engagerade framförande genererat en rad positiva recensioner från kursdeltagarna.

Maria Rundqvist från Key Management, som har arbetat inom området i ca 10 år, är en av de kursdeltagare som har gett Elin Larsson lysande recensioner.

Maria säger, “Det är en tydlig struktur och röd tråd genom kursen. En superkompetent och engagerad föreläsare med hur mycket erfarenhet som helst att ösa ur. Jag har jobbat i ca 10 år med det här och hört alla koncept och ändå var det så intressant, givande och insiktsfullt.”

Elin Larsson verkar inte bara föra fram teoretiska koncept utan har också förmågan att koppla dem till verkliga arbetslivssituationer. Många kursdeltagare frågar efter vad en projekteringsledare gör och, vilka mallar och verktyg som är bäst. Elin säger, “Det är minst lika viktigt att fokusera på hur något ska göras för att nå resultat, som vad.” Detta får kursdeltagarna testa i analoga övningar i utbildningen för att sen reflektera över och diskutera kring, och få bra referenser när de själva sen ska välja verktyg. Detta gör kursen inte bara relevant utan också praktiskt tillämplig för deltagarna.

Kursdeltagaren Magnus Gestrin från WSP Sverige AB lägger till ytterligare tyngd till Elin Larssons imponerande rykte som föreläsare och säger, “Elin upplevdes oerhört kompetent. Det är en bra variation mellan information och gruppövningar. Bra tempo! Hon kunde hantera frågor som dök upp och hade spännande information om faktiska projekt. Bra att Elin hade stor erfarenhet från stora projekt.”

Sammanfattningsvis har Elin Larsson gjort en fantastisk insats som föreläsare på kursen Projekteringsledning på Byggakademin. Hennes tydliga struktur, engagerade framförande och överlägsna kompetens har gjort kursen till en berikande upplevelse för deltagarna. De fina recensionerna vittnar om hennes förmåga att inspirera och utbilda inom området, och det är tydligt att Elin Larsson är en tillgång för Byggakademin och dess utbildningsutbud.

Byggakademin anses vara den bästa utbildningsleverantören i byggsektorn. Vi erbjuder öppna och företagsanpassade kurser inom kursområdena: projektstyrning, teknik och installation, juridik, chef, ekonomi och ledarskap och genomför kurser i hela Sverige både på plats och lärarlett streamat online.

Läs mer om kursen Projekteringsledning här!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest