Byggledarutbildningen är en helt ny kurs för byggledare på beställarsidan

Byggledarutbildningen är en helt ny kurs som omfattar tre kursdagar. Kursen vänder sig till byggledare och projektledare på beställarsidan men även till platschefer som tänker byta sida till beställarsidan. Kursen ger byggledaren en bättre förståelse för byggledarens roll vilket innebär att det kommer bli lättare att ta tillvara beställarens intressen ur ett ekonomiskt-, tids- och kvalitetsperspektiv.

Att vara kundens projektledare eller byggledare är en helt annan roll än att vara platschef hos entreprenören. Du är beställarens representant i det dagliga arbetet. Utbildningen behandlar just de specifika frågeställningar som det innebär att vara Byggledare som t. ex. skriva kontrakt, projektering, upprätta FU, upphandling, styra och leda entreprenören, eget arbete och möten.

Kursledare

Vår kursledare, Ulrika Hamberg är mycket kunnig med många års erfarenhet från olika roller på beställarsidan. Ulrika är Bergsingenjör och har under mer än 30 år varit verksam i anläggningsbranschen. Ulrika har haft flera olika roller i stora anläggningsprojekt genom årens lopp och utbildar nu i Byggledarrollen.

Ulrika har i framför allt beställarledet haft roller som projektledare, projekteringsledare, byggledare och bergbyggnadsspecialist. Under de senaste åren har hon varit projektledare för Tvärbanans utbyggnad till Solna, Förbifart Stockholms tunnelsträcka i Ekerö och nu för ombyggnaden av sluss och kanal i Södertälje.

Kursdatum
Stockholm: 3, 10, 11 juni samt 5, 11, 12 november

Göteborg: 9, 16, 17 september

Malmö: 15, 21, 22 oktober

Läs mer och Boka

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest