Byggledarrollen har förändrats vilket kräver rätt kompetens och utbildning hos beställaren

Byggprojekt och särskilt anläggningsprojekt är väldigt kostsamma att genomföra och inga medel får förslösas på onödigt slarv eller bristande förmåga hos en leverantör. Enligt Ulrika Hamberg, Bergsingenjör med mer än 30 år i anläggningsbranschen är det mycket viktigt att beställaren redan i upphandlingen försäkrar sig om att få en leverantör som förstår omfattningen och är lämpad för uppdraget samt att genomförandet sedan verkligen leder till den kvalitet, kostnad och tid som man grundat sitt genomförandebeslut på.

En modern byggledare behöver ha ett systematiskt arbetssätt för att säkra att man förser entreprenören med nödvändig information i rätt tid och får tillbaka en leverans som stämmer med kontraktet. ”Med systematiskt arbetssätt menar jag att man i förväg har bestämt sig för vad och hur man ska göra i varje skede. Det är viktigt att man har riskanalyserat sitt arbetssätt för att förbättra sin handlingsplan och skaffat sig verktyg som till exempel kontrollprogram, tidplan, möten och databaser som behövs för att klara av att överblicka ett komplicerat och komplext entreprenadgenomförande”, säger Ulrika Hamberg.

Under de senaste 10–15 åren har byggledarrollen förändrats väldigt mycket. Det beror bland annat på att många entreprenader i Sverige har blivit mycket större och mer komplicerade, det digitala samhället har erövrat även byggbranschen och entreprenörerna fungerar inte alltid som vi varit vana vid. Från att det räckte med att inspektera en arbetsplats och ta in leveransen med ögon och öron så förväntas en byggledare nu ha full koll på att allt i kontraktet kommer till stånd och blir dokumenterat så som det är tänkt. Därför är det extra viktigt för byggledare att ha rätt kompetens och utbildning.

Mest påtagligt när man kan sitt jobb är att det är kul och man känner att man gör något bra och nyttigt. Att inte känna till varken vad som förväntas av en byggledare eller förstå i vilken kontext byggledaren verkar kan göra att uppgiften blir överväldigande och man blir då osäker på sin förmåga. På Byggakademins Byggledarutbildningen får du grundläggande kunskaper för att klara av uppgifterna. Därefter är det viktigt att du praktiserar dina kompetenser ett tag och sedan avgör inom vilket område du vill fördjupa dig på nästa kurs.

Vår kursledare Ulrika Hamberg är mycket kunnig med många års erfarenhet från olika roller på beställarsidan.

Läs mer om Ulrika

Passa på att boka Byggledarutbildningen i Stockholm eller Göteborg.

Kursdatum
Stockholm: 3, 10, 11 juni samt 5, 11, 12 november

Göteborg: 9, 16, 17 september

Malmö: 15, 21, 22 oktober

 

 

Läs mer och Boka

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest