Byggakademin appen ett steg i den digitala utvecklingen

Med appen är kursdokumentationen alltid tillgänglig för våra kursdeltagare oavsett tid och rum. Det går enkelt att ladda ner material från appen som t.ex. mallar och hjälpmedel för att anpassa materialet till det egna företaget och förstås skriva ut efter behov.

Tekniken med interaktiva övningar som appen möjliggör ger ett mervärde. Vi arbetar med snabba interaktiva frågor under föreläsningarna, lite mer omfattande quiz, interaktiva gruppövningar och hemuppgifter. Kursdeltagarna och kursledaren kan föra en aktiv dialog med varandra via appen både under och efter utbildningen om man så vill anonymt. Appen bidrar till gemenskap och nya affärsmöjligheter för kursdeltagarna som kan interagera genom att kontakta varandra, dela bilder, ladda ner videos eller länka till annat material. Och till sist Byggakademin appen bidrar till en hållbar miljö.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest