När behöver det finnas en BAS-U?

Enligt Arbetsmiljölagen ska två byggarbetsmiljösamordnare utses vid ett byggprojekt. En samordnare
för BAS-P planering och projektering och en samordnare för BAS-U utförandefas. Efter planering och
projekteringsfasen övergår projektet i utförandesskedet. Är du utsedd till BAS-U ansvarar du för att
organisera och samordna skyddsarbetet på arbetsplatsen under utförandeskedet.

Vanliga frågor och svar kring BAS-U

Fråga: Varför behövs en BAS-U?
Svar: Byggprojektet går över i utförandesskedet efter planering och projektering vilket innebär ett ansvar
att organisera och samordna skyddsarbetet på arbetsplatsen för dig som är utsedd till BAS-U. Några
av de uppgifter som arbetet som BAS-U innefattar är etablering av projektet, ansvar för att ta in
riskanalyser från UE, uppdatering av arbetsmiljöplanen, ansvar för framtagning av gemensam
skyddsorganisation, att gå skyddsronder och ansvar för att hänsyn tas till arbetsmiljön vid val av
arbetsmetoder eller vid upprättande av tidplaner, eller att besiktning är gjord på arbetsplatsens
maskiner och att förarna har den utbildning som krävs. Det är viktigt att alla på arbetsplatsen
gemensamt strävar efter att uppnå en bra arbetsmiljö.

Fråga: Vem behöver gå kursen BAS P/U?
Svar: Kursen BAS-P och BAS-U riktar sig till dig som ska agera som BAS P och/ eller BAS U eller som ska ta
emot delegerade arbetsmiljöuppgifter.

Fråga: Kan jag gå kursen på engelska?
Svar: Ja, du kan gå kursen på engelska. Den heter BAS-P and BAS-U certificate english course.

Fråga: Kan kursen läsas på distans?
Svar: Ja, det går bra att gå kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U via Lärarledd
distansundervisning

Fråga: Finns det en kurs i BAS-P OCH BAS-U uppdatering?
Svar: Byggakademin erbjuder även kursen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U – Uppdatering
vilken vänder sig till dig som i dag arbetar som BAS-P eller BAS-U. På kursen får du en uppdatering av
nyheter i lagstiftningen samt tips på nya arbetssätt. Vi kommer även att diskutera olika problem som
kan uppstå och hur de kan hanteras.