ABK 09 – Kursnyhet!

Är du konsult eller upphandlar du konsulttjänster?

Att köpa konsulttjänster ställer stora krav på både beställare och konsult. Det blir lätt otydligt vad gäller t.ex. omfattning, kvalitetsnivå, ansvar och ekonomi. Och vad händer när något går fel, vilka skadestånd kan krävas och vilka försäkringsfrågor kan bli aktuella? Kursen ger dig grundläggande kunskaper om ABK 09, standardavtalet vid konsultupphandling. Du lär dig hur omfattningen av konsultavtalet specificeras, vilka krav som ställs på konsulten på hur uppdraget genomförs samt ansvars- och ersättningsfrågor. Vi varvar teori med praktiska exempel – efter kurstillfället har du goda kunskaper i både beställaren och konsultens rättigheter och skyldigheter.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som handlar upp eller säljer konsulttjänster.

OMFATTNING

Kursen omfattar en dag.

LÄS MER OCH BOKA KURS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest