Med anledning av Coronaviruset covid-19 tillämpar Byggakademin följande riktlinjer - Byggakademin - utbildningar & kurser för byggbranschen

Med anledning av Coronaviruset covid-19 tillämpar Byggakademin följande riktlinjer

Med anledning av den ökade spridningen av Coronaviruset covid-19 tillämpar Byggakademin följande riktlinjer och rekommendationer. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring coronaviruset. Gällande riktlinjer kan komma att revideras över tid. Ring oss alltid för eventuella frågor.

Om du har sjukdomssymtom som vanlig influensa, lättare förkylning, feber etcetera eller om du är smittad med Corona är det OK att omboka sig fram till sista dagen innan kursstart. Du är INTE välkommen på kurs innan du varit helt frisk i minst två dagar. Ring oss innan kursstart så bokar vi om kursen till nästa kurstillfälle. Vid ombokning tillkommer konferensavgiften för kommande kurstillfälle.

Om du har varit i ett land som innebär risk ska du ringa till oss innan kursstart så bokar vi om dig till nästa kurstillfälle. Du är INTE välkommen på kurs innan inkubationstiden är över.

Vi tillämpar följande rutiner för att skapa en säker och trevlig vistelse för dig på våra kurser:

  • Två dagar innan kursstart påminner vi alla kursdeltagare via mejl om kravet på att vara frisk vid kurstillfället
  • Vi har utökat våra städrutiner med extra städtillfällen där vi torkar av alla utsatta ytor såsom toaletter, dörrhandtag och serveringsytor
  • Vi har satt ut handsprit i våra lokaler och uppmanar alla att sprita händerna
  • Vi tillämpar som vanligt små grupper vid våra kurser
  • Vi frångår servering via buffé och tillämpar istället individuell servering
  • Smörgåsar och kakor plastas in för att minimera eventuell smittspridning
  • Våra medarbetare uppmanas stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom

För ytterligare information se: 

Det går bra att kontakta oss på info@byggakademin.com eller tel. 010-228 15 55 vid eventuella frågor.