12 kunskaper du behöver för att bli en bra ledare inom bygg- och anläggning

Att vara ledare innebär förmågan att hantera utmaningar och lösa dem på bästa sätt. Du behöver en mängd olika kompentenser för att bli en framgångsrik ledare inom bygg- och anläggningsbranschen. En teknisk kompetens är grundläggande såväl som goda administrativa kunskaper. Du behöver kunskaper inom ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljöansvar för att lyckas leda dina medarbetare. Som ledare måste du ha grundläggande kunskaper inom entreprenadjuridik, ekonomi, marknadsföring och sälj. En ledare i bygg- och anläggningsbranschen kan t. ex vara du som har rollen som arbetsledare, platschef, chef, VD eller beställarens byggledare. Nedan kan du läsa om kompetenserna som hjälper dig optimera ditt ledarskap.

Kunskaper du behöver som ledare i bygg- och anläggningsbranschen

1. Byggprocessen

Som ledare i bygg- och anläggningsbranschen behöver du kunskaper om byggprocessen vid ny-, till- och ombyggnation. Du behöver kunna tolka, läsa och förstå olika typer av bygghandlingar som till exempel bygglov, ritningar och tekniska beskrivningar.

2. Teknik

Du behöver kunskaper inom byggteknik, mark och grundläggning, installationssamordning, el, rör och AMA. Du ska kunna olika byggnadstekniker och gällande byggnormer, BSAB, BBR och ha materialkunskap samt ha kunskap om byggfysiken.

3. Administrativa uppgifter

Du kommer ansvara för administrativa frågor och uppgifter samt styra projektering som till exempel hantera anmälningar till myndigheter och göra konsultupphandlingar. Dina arbetsuppgifter inkluderar administration inom byggstyrning, projektering, planeringsteknik, budget, projektstyrning samt riskhantering.

4. Projektering, planering och styra produktion

Att kunna styra projektering med byggkostnader som bas tillhör ofta en ledares uppgift. Det är en fördel att ha teknisk kunskap om system och installationer och förstå systemval kontra ekonomi samt veta vilka anmälningar som ska göras och ha myndighetskontakter. Det är bra att ha kunskaper om kalkylarbete, kunna göra tids- och aktivitetsplaner såväl som planering av resurser, inköp och logistik samt framtagning av kommunikationsplan. Du ska kunna styra mot mål och hantera mötesteknik, ansvara för att hålla byggmöten samt styra UE och föra dagbok. Kunskaper om ÄTA-hantering, styrsystem, arbetsberedning, arbetsplatspärmar och slutdokumentation hjälper dig hantera dina uppgifter.

5. Inköp

Kompetens inom inköp är viktig att ha då du bland annat ansvarar för inköpsplanering, förfrågningsunderlag, avtalsskrivning och reklamationer. Kunskaper inom lagar och standardavtal samt förhandlingsteknik hjälper dig utföra dessa uppgifter.

6. Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Som ledare ansvarar du för att förbättra arbetsmiljön på företaget samt hanterar miljöfrågor kopplat till byggproduktion. Du tar fram kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöplan. Du gör egenkontroller och kontrollplaner. Du behöver arbetsmiljökunskap, BAS-P och BAS-U samt kunskap om säkerhet.

7. Juridik

Som ledare har du arbetsgivaransvaret och behöver kunna arbetsrättsliga regelverk. Det är fördelaktigt att ha kompetens inom entreprenadrätt, tvist hantering och byggbranschens standardvillkor, AMA. Arbetet innebär även hantering av ekonomiska, tidsmässiga och juridiska risker i byggprojekt.

8. Ledarskap och personal

Att arbeta som ledare i bygg- och anläggningsbranschen innebär att du med kort varsel behöver ta viktiga beslut och kunna hantera konflikter. Det är viktigt att bygga relationer med alla inblandade i ett byggprojekt och ha förståelse för varje individs behov. Du behöver kunna leda och kommunicera med olika yrkesgrupper inom byggbranschen. Du vinner på att vara lyhörd men samtidigt vara bestämd och ha respekt för kunskaperna hos individerna inom olika yrkesområden. Kommunikation är viktigt. Var tydlig så det inte finns utrymme till missförstånd. I arbetsuppgiften ingår bland annat rekrytering, skapa bra team, kompetensutveckling, coacha, hålla svåra samtal och konflikthantering.

9. Ekonomi

Som ledare behöver du kunskaper inom ekonomi och kunna ekonomiska begrepp. Du ska bland annat kunna upprätta betalningsplan, godkänna fakturor, göra avstämning och prognoser för projekt, kunna bokföring samt ansvara för budget och försäkringar.

10. Marknadsföring och sälj

Som ledare är det viktigt att kunna sälja, och slutföra affärer samt kunna nätverka för att skapa goda relationer med beställare och leverantörer. Du ansvarar för anbudsarbetet och behöver vara lyhörd och förstå kundens behov. Din roll ska vara affärsmässig. Goda förhandlingskunskaper och bra koll på omvärldsbevakning är önskvärt.

11. Företaget

Du behöver kunskap inom ledningsgruppsarbete, affärsplan, målstyrning och lagstiftning för att kunna styra företaget effektivt.

12. Eget arbetssätt

Personliga egenskaper som flexibilitet, samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga är fördelaktiga i rollen som byggledare. Det är viktigt att tycka om att arbeta med människor och bygga relationer. Du behöver vara effektiv, kunna prioritera och kunna presentera dina förslag och idéer.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest