BAS P & BAS U Utbildning arrangerad av Byggakademin

Arbetsmiljöansvar BAS-U och BAS-P

Arbetsmiljöansvar BAS-U och BAS-P – lär dig samordna och agera för en säker arbetsmiljö

« Tillbaka

På kursen Arbetsmiljöansvar BAS-U och BAS-P får du kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-U och/eller BAS-P för en säker arbetsmiljö. Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.

BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordare BAS U och BAS P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3. Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering.

 

Innehåll

  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
  • Samtliga Arbetsmiljöföreskrifter som en BAS U och BAS P ska ha god kännedom om enligt AFS 1999:3
  • Roller och ansvar – arbetsgivaren, beställaren och byggarbetsmiljösamordnaren
  • Statistik över arbetsmiljöolyckor och sjukdomar i byggbranschen
  • Praktisk hantering t. ex. att ta fram riskanalyser, upprätta en arbetsmiljöplan och gå skyddsronder, planera arbetsplatsens utformning och hur man undviker ergonomiska risker och arbetar aktivt för att förhindra olycksfall, sjukdomar och belastningsskador.
  • Skriftligt prov

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska ta emot delegerade arbetsmiljöuppgifter internt i ett företag och/eller axla rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U).

Omfattning

Kursen omfattar tre dagar. De första två dagarna är grundläggande och den sista dagen fördjupning.

Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering.

Erbjudanden

Är du ett Bf9k-certifierat företag får du 15 procent rabatt vid bokning av kursen Arbetsmiljöansvar BAS-U och BAS-P. 

Anmäl 4 eller fler till ett kurstillfälle och få 10 procent rabatt. 

 Våra olika erbjudanden går inte att kombinera. Ring oss så hjälper vi dig att boka med rabatt.

 

Datum för kurs

08 mars15 mars22 mars
Örebro
11 platser kvar
22 mars28 mars10 april
Stockholm
14 platser kvar
09 april18 april25 april
Malmö
18 platser kvar
24 maj31 maj - 01 juni
Göteborg
20 platser kvar

 

Pris

10 500 SEK exkl. moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!