Arbetsmiljöansvar BAS-U och BAS-P

« Tillbaka

Här får du kunskaper och färdigheter för att kunna ta emot delegerade arbetsmiljöuppgifter för en säker arbetsmiljö. Du får en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.

Kursen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordare BAS U och BAS P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3. Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering.

 

Innehåll

  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
  • Samtliga Arbetsmiljöföreskrifter som en BAS U och BAS P ska ha god kännedom om enligt AFS 1999:3
  • Roller och ansvar – arbetsgivaren, beställaren och byggarbetsmiljösamordnaren
  • Statistik över arbetsmiljöolyckor och sjukdomar i byggbranschen
  • Praktisk hantering t. ex. att ta fram riskanalyser, upprätta en arbetsmiljöplan och gå skyddsronder, planera arbetsplatsens utformning och hur man undviker ergonomiska risker och arbetar aktivt för att förhindra olycksfall, sjukdomar och belastningsskador.
  • Skriftligt prov

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska ta emot delegerade arbetsmiljöuppgifter internt i ett företag och/eller axla rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U).

Omfattning

Kursen omfattar tre dagar. De första två dagarna är grundläggande och den sista dagen fördjupning.

Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering.

Datum för kurs

12 oktober18 oktober24 oktober
Göteborg
14 platser kvar
16 november23 november30 november
Örebro
-2 platser kvar
Full
30 november07 december13 december
Stockholm
10 platser kvar
16 januari 201823 januari 201830 januari 2018
Malmö
19 platser kvar
18 januari 201825 januari 201801 februari 2018
Stockholm
20 platser kvar
08 mars 201815 mars 201822 mars 2018
Örebro
20 platser kvar
22 mars 201829 mars 201810 april 2018
Stockholm
20 platser kvar

 

Pris

10 500 SEK ex. moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!