BAS P & BAS U Utbildning arrangerad av Byggakademin

Arbetsmiljöansvar BAS-U och BAS-P

Arbetsmiljöansvar BAS-U och BAS-P – lär dig samordna och agera för en säker arbetsmiljö

« Tillbaka

På kursen Arbetsmiljöansvar BAS-U och BAS-P får du kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS-U och/eller BAS-P för en säker arbetsmiljö. Kursen ger en övergripande inblick i gällande lagar, förordningar och föreskrifter, tips och hjälpmedel för hur du praktiskt ska arbeta för att kunna följa dessa på företagsnivå och i byggprojekten.

BAS-P och BAS-U utbildningen svarar mot de krav Arbetsmiljöverket ställer på utbildning för en byggarbetsmiljösamordnare. Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordare BAS U och BAS P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3. Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering.

 

Innehåll

  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
  • Samtliga Arbetsmiljöföreskrifter som en BAS U och BAS P ska ha god kännedom om enligt AFS 1999:3
  • Roller och ansvar – arbetsgivaren, beställaren och byggarbetsmiljösamordnaren
  • Statistik över arbetsmiljöolyckor och sjukdomar i byggbranschen
  • Praktisk hantering t. ex. att ta fram riskanalyser, upprätta en arbetsmiljöplan och gå skyddsronder, planera arbetsplatsens utformning och hur man undviker ergonomiska risker och arbetar aktivt för att förhindra olycksfall, sjukdomar och belastningsskador.
  • Skriftligt prov

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska ta emot delegerade arbetsmiljöuppgifter internt i ett företag och/eller axla rollen att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U).

Omfattning

Kursen omfattar tre dagar. De första två dagarna är grundläggande och den sista dagen fördjupning.

Kursen ger efter godkänt skriftligt prov ett intyg på dokumenterad kunskap för byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P enligt kraven AFS 1999:03 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.

Vi kan även erbjuda dig att avlägga en examination inför certifiering.

Datum för kurs

30 november07 december13 december
Stockholm
Inga platser kvar
Full
16 januari 201823 januari 201830 januari 2018
Malmö
16 platser kvar
18 januari 201825 januari 201801 februari 2018
Stockholm
15 platser kvar
08 mars 201815 mars 201822 mars 2018
Örebro
19 platser kvar
22 mars 201828 mars 201810 april 2018
Stockholm
20 platser kvar
24 maj 201831 maj - 01 juni 2018
Göteborg
20 platser kvar

 

Pris

10 500 SEK ex. moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!