ABK

Är du konsult eller upphandlar du konsulttjänster?

« Tillbaka

Är du konsult eller upphandlar du konsulttjänster?

Att köpa konsulttjänster ställer stora krav på både beställare och konsult. Det blir lätt otydligt vad gäller t.ex. omfattning, kvalitetsnivå, ansvar och ekonomi. Och vad händer när något går fel, vilka skadestånd kan krävas och vilka försäkringsfrågor kan bli aktuella? Kursen ger dig grundläggande kunskaper om ABK 09, standardavtalet vid konsultupphandling. Du lär dig hur omfattningen av konsultavtalet specificeras, vilka krav som ställs på konsulten på hur uppdraget genomförs samt ansvars- och ersättningsfrågor. Vi varvar teori med praktiska exempel – efter kurstillfället har du goda kunskaper i både beställaren och konsultens rättigheter och skyldigheter.

Innehåll

  • När skall ABK användas
  • Uppbyggnad och innehåll i ABK
  • Ställa tydliga krav vad gäller omfattning och kvalitet på utförande
  • Uppföljning under kontraktstiden
  • Ersättning och betalning
  • Konsultansvar och försäkring
  • Äganderätt, nyttjanderätt till idéer, handlingar och datamedia
  • Konsekvenser när avtal inte efterlevs
  • Fällor och fel
  • Intressanta rättsfall

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som handlar upp eller säljer konsulttjänster.

Omfattning

Kursen omfattar en dag.

Datum för kurs

07 februari 2018 , 08:00 - 16:00
Stockholm
16 platser kvar
01 mars 2018 , 08:00 - 16:00
Malmö
16 platser kvar
12 april 2018 , 08:00 - 16:00
Göteborg
16 platser kvar

 

Pris

4 500 SEK ex. moms

Har du frågor eller önskemål?

– tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!